EMM logo loader

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w Elblągu

Elbląska Orkiestra Kameralna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wydarzenia „Elbląg Music Masterclass”, realizowanego przez Elbląską Orkiestrę Kameralną.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-26

 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-26
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Czapla.
  • E-mail: biuro@eok.elblag.eu
  • Telefon: 55 237 47 50

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
  • Adres: Elbląg, ul. Stary Rynek 25
  • E-mail: biuro@eok.elblag.eu
  • Telefon: 55 237 47 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ratusz Staromiejski

Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski). Do budynku prowadzą  2  wejścia: - wejście główne od ul. Stary Rynek oraz wejście techniczne od ul. Rzeźnickiej. Wejście od ul. Stary Rynek jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braille’a. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie -1 oraz na II piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania usytuowane, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu, w odległości ok 30m od wejścia do budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej - http://eok.bip.elblag.pl/

 

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat na Polityka prywatności